Doç. Dr. YEŞİM YENER

Doç. Dr.
YEŞİM YENER

Eğitim Fakültesi
(Eğitim Fakültesi)

yesimyener@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: )
+90 374 253 4506

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 YENER YEŞİM,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,TOKER AYSUN, (2016). "Evaluation of Some Renal Function Parameters in Rats Treated with Acrylamide" "ARC Journal of Animal and Veterinary Sciences" , 1(2), 27-32. DOI: , ISSN: .

2 YENER YEŞİM, (2015). "Amelioration of subchronic acrylamide toxicity in large intestine of rats by organic dried apricot intake" "Turkish Journal of Biology" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

3 YENER YEŞİM, (2015). "öfke" "Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

4 YENER YEŞİM, (2015). "bnzbcnxbcmn" "Procedia" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

5 NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,OKUDAN NİLSEL,BELVİRANLI MUAZ,ESEN HACI HASAN,YENER YEŞİM,ÖZNURLU YASEMİN, (2014). "Acrylamide-treatment and responses to phenylephrine and potassium in rat aorta" "Acta Physiologica Hungarica" , 99(4), 420-429. DOI: , ISSN: .

6 YENER YEŞİM, (2013). "Effects of long term low dose acrylamide exposure on rat bone marrow polychromatic erythtocytes." "Biotechnic and histochemistry" , 88(6), 356-360. DOI: , ISSN: .

7 YENER YEŞİM,SUR EMRAH,Telatar Tuba,ÖZNURLU YASEMİN, (2013). "The effect of acrylamide on alpha-naphthyl acetate esterase enzyme in blood circulating lymphocytes and gut associated lymphoid tissues in rats." "Experimental and Toxicologic Pathology" , 65(65), 143-146. DOI: , ISSN: .

8 NURULLAHOĞLU ATALIK KISMET ESRA,OKUDAN NİLSEL,BELVİRANLI MUAZ,Esen Hüseyin,YENER YEŞİM,ÇELİK İLHAMİ, (2013). "Responses of acrylamide-treated rat bladders" "Bratislava Medical Journal" , 114(1), 7-11. DOI: , ISSN: .

9 YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,YENER YEŞİM, (2013). "The dietary acrylamide intake adversely affects the serum trace elements status" "Biological Trace Element Research" , 152(1), 75-81. DOI: , ISSN: .

10 YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,TOKER AYSUN,YENER YEŞİM, (2013). "Effects of acrylamide treatment on oxidant and antioxidant levels in rats" "Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakğltesi Dergisi" , 19(4), 607-612. DOI: , ISSN: .

11 YENER YEŞİM,ÖZTAŞ HAYDAR,KALIPCI ERKAN,AYDIN KABAKÇI ANIL DİDEM,yıldız hasan, (2012). "Possible neoplastic effects of acrylamide on rat exocrine pancreas" "Biotechnic and Histochemistry" , 88(1), 47-53. DOI: , ISSN: .

12 TOKER AYSUN,YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,YENER YEŞİM,TOY HATİCE, (2012). "Serum homocysteine, arginine, citrulline and asymmetric dimethyl arginine levels, and histopathologic examination of the abdominal aorta in rats exposed to acrylamide" "Biotechnic and Histochemistry" , 88(2), 103-108. DOI: , ISSN: .

13 KALIPCI ERKAN,YENER YEŞİM,ÖZTAŞ HAYDAR,yıldız hasan, (2012). "Investigation of possible ecotoxic effect of acrylamide on the liver with azaserine-rat model" "Polish Journal of Environmental Studies" , 21(5), 1243-1247. DOI: , ISSN: .

14 YENER YEŞİM,DİKMENLİ MUSA, (2011). "The effects of acrylamide on the frequency of megakaryocytic emperipolesis and the mitotic activity of rat bone marrow cells" "Journal of the Science of Food and Agriculture," , 91(10), 1810-1813. DOI: , ISSN: .

15 SUR EMRAH,ÖZNURLU YASEMİN,Özaydın Tuba,ÇOLAKOĞLU FATMA,ünsal saadet,YENER YEŞİM, (2011). "Comparative histometrical study of the cerebellum and the determination of some AgNOR parameters in different avian species" "The Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy," , 1(55), 261-265. DOI: , ISSN: .

16 YENER YEŞİM,ÖZKADİF SEMA, (2010). "The suggested metaphors regarding on the concept of ``cell?? by teacher candidates of biology, science and primary." "Procedia Social and Behavioral Sciences" , 2(1), 1107-1113. DOI: , ISSN: .

17 YENER YEŞİM,KALIPCI ERKAN, (2009). "The carcinogenic effect of acrylamide formed during cooking of some foods" "Academic Journal of Cancer Research" , 2(1), 25-32. DOI: , ISSN: .

18 YENER YEŞİM,DİKMENLİ MUSA, (2009). "Increased micronucleus frequency in rat bone marrow after acrylamide treatment" "Food and Chemical Toxicology" , 47(8), 2120-2123. DOI: , ISSN: .

19 KALIPCI ERKAN,YENER YEŞİM,ÖZKADİF SEMA, (2009). "The Opinions of Teacher Candidates About Global Warming, Greenhouse Effect and Ozone Layer" "World Applied Sciences Journal," , 71(1), 67-75. DOI: , ISSN: .

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20 YENER YEŞİM, (2015). "Üç boyutlu rekontriksiyon" "Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

21 YERLİKAYA AYDEMİR FATMA HÜMEYRA,TOKER AYSUN,YENER YEŞİM, (2012). "Uzun süre akrilamid verilen sıçanlar üzerinde karaciğer fonksiyon testlerinin ve karaciğer histopatolojisinin değerlendirilmesi." "Türk Klinik Biyokimya Dergisi" , 10(3), 77-84. DOI: , ISSN: .

22 YENER YEŞİM,DİKMENLİ MUSA, (2008). "Kemik İliğinde Gözlenen Megakaryositik Emperipolez Olayı Üzerine Işık Mikroskobik Düzeyde Bir Araştırma" "S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi," , 1(31), 35-45. DOI: , ISSN: .

23 Aktümsek Abdurrahman,KALYONCU LEYLA,Saadettin Ünsal,NİZAMLIOĞLU HATİCE FERHAN,GÜLER GÖKALP ÖZMEN,YENER YEŞİM, (2003). "Anemik üniversite öğrencisi genç bayanlarda ferritin, demir ve UIBC seviyelerinin belirlenmesi" "S.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi" , 1(15), 13-19. DOI: , ISSN: .

24 ATEŞ ALİ,YENER YEŞİM, (2002). "Ulex europaeus lektininin kan grubu bağlama özgüllüğü" "S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi" , 1(20), 1-7. DOI: , ISSN: .

Uluslararası Poster

1 NİHAN, Y. A. F. H. Y. E. S. M. , (2007). "Serum levels of cytochrome c (CYCS) and Fas Ligand (Fas L) in the rats fed high-fat diet and acrylamide" "23rd meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

2 SERKAN, C. Ü. A. F. H. Y. , (2007). "Effects of high fat diet and acrylamide treatment in tissue oxidant and antioxidant levels in rats" "23rd Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

3 NİHAN, Y. A. F. H. Y. E. S. M. , (2007). "The investigation of effects on DNA damage in blood of high fat diet and acrylamide in the rats" "23rd Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

Diğer

4 NACİYE, B. M. Y. A. P. A. D. , (2008). "Fen ve sanat eğitimi entegresine yönelik bir durum çalışması: Makrodan mikroya" "ULEAD 2015" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.