Öğr. Gör.  MUSTAFA URAL

Öğr. Gör.
MUSTAFA URAL

Güzel Sanatlar Fakültesi
(Güzel Sanatlar Fakültesi)

mustafaural@ibu.edu.tr
+90 374 254 1000
(Dahili: 2420)
+90 374 253 4506

Özgeçmiş1980 yılında Bilecik/Bozüyük’te doğdu. 1998 yılında Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, Resim Bölümü’nden, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nden mezun oldu. Resim, heykel, seramik, fotoğrafçılık gibi uğraşların yanında arkeolojik çalışmalara da yöneldi. Çavlum Köyü Mezarlık Kurtarma Kazısında ve Kelenderis Antik Kenti Kazılarında çizimci ve restoratör olarak görev aldı. Arkeolojik buluntu çizimleri ve seramik restorasyon çalışmaları, askerlik sürecine kadar devam etti. 2004 yılında endüstriyel seramik alanında çalışmaya başladı. 2007 yılı sonuna kadar Toprak Seramik, Sağlık Gereçleri Fabrikası, Proje ve Ürün Geliştirme Merkezi’nde modelci ve proje yönetmeni olarak çalıştı. 2007-2010 yılları arasında Esvit Eskişehir Seramik’te Tasarım ve Geliştirme Şefi olarak görev aldı. 6 yıllık özel sektör deneyiminden sonra 2010 yılında akademisyenliği tercih eden Ural, 2 yıl boyunca Karabük Üniversitesi, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde öğretim görevliliği yaptı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Pek çok sanatsal etkinliğe katılan sanatçının ulusal ve uluslararası koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Türk Seramik Derneği, Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği üyesi olan Ural, 2012 yılından bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü’nde Öğretim Görevlisi kadrosunda, endüstriyel seramik alanındaki dersleri yürütmektedir.Mustafa URAL - ÖZGEÇMİŞ


1. Kişisel Bilgiler:

Adı Soyadı : Mustafa URAL
Unvanı : Öğretim Görevlisi
Doğum Yeri : Bozüyük / BİLECİK
Doğum Tarihi : 23.05.1980


2. Öğrenim Durumu:

Yüksek Lisans - Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Seramik ve Cam Anasanat dalında lisans üstü eğitimi tez aşamasında devam etmektedir.

Lisans - Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, 2003


3. Akademik Görevler:

2012 Öğr. Gör. Abant İzzet Baysal Üniversitesi,  Güzel Sanatlar  Fakültesi, Seramik Bölümü
2010 Öğr.  Gör. Karabük Üniversitesi, Safranbolu MYO, Geleneksel El Sanatları Bölümü


4. Yayınlar:

4.1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler:

“Seramik Eğitimi Programına Katılan Yetersizliği Olan ve Olmayan Okul Öncesi Çocuklarının Ailelerinin Program Hakkındaki Görüşleri” (Sözlü Bildiri)
Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI2014)
Emine Eratay, Yasemin Aydoğan, Melahat Altundağ, Mustafa Ural
3-6 Nisan 2014, Antedon Otel ve Kongre Merkezi, Beldibi / ANTALYA

“Kelenderis Buluntusu Pişmiş Toprak Kandiller ve Çavlum Buluntusu Pişmiş Toprak Küplerin Günümüz Seramik Teknolojisiyle Üretilme Denemesi”
III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu Bildiriler Kitabı
Mustafa Ural, Banu Büyükgün, s.42-50, 16-30 Haziran 2003, ESKİŞEHİR


5. Mesleki Deneyimler:

5.1. Esvit Seramik Ltd. Şti. ESKİŞEHİR

Görevi: Tasarım ve Geliştirme Şefi
Çalıştığı Tarihler: 30.11.2007 – 09.08.2010

Vitrifiye seramik tasarım çalışmaları, bilgisayar ortamında ürün ve model teknik çizimleri, alçı model yapımı, model kalıp yapımı, ana kalıp (teksir) yapımı, fotoğraf çekimleri ve katalog çalışmaları, tadilat ve ürün geliştirme çalışmaları.

5.2. Toprak Seramik, Bozüyük / BİLECİK

Görevi: Modelci – Proje Yönetmeni
Çalıştığı Tarihler: 06.08.2004 – 29.11.2007

Ürün tasarımı, çizim ve eskiz çalışmaları, alçı model yapımı ve model kalıplarının hazırlanması, oluşan problemlerin çözümü ve seri üretime uygun hale getirme, seri üretimde ürün takibi ve geliştirme çalışmaları, üretilen karo ve bordürlerin model kalıp çalışmaları.


6. Eğitim Belgeleri:

2008 - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim Sertifikası, Ankara
2008 - ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi Sertifikası, Ankara
2007 - Autocad Eğitimi Katılım Belgesi, Makine Mühendisleri Odası, Eskişehir


7. Sergiler:

7.1. Uluslararası Karma Sergiler:

2015 – 6. Uluslararası EgeArt Sanat Günleri “Algısal Farklılaşma” temalı “Sanatsal Çözümlere Akademik Yaklaşımlar” Sergisi, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, Konak, 04-13 Aralık 2015, İzmir / Türkiye

2014 – Uluslararası Macsabal Seramik Fuarı Sergisi, 10 Aralık 2014 – 30 Nisan 2015Wanju, Jeonbuk - Güney Kore

2014 – SERES 3. Uluslararası Seramik ve Cam Sergisi, Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi Sergi Salonu, 15-17 Ekim 2014, Eskişehir / Türkiye

2014 – 4. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu Sergisi, 21-31 Mayıs 2014, Değirmendere, Gölcük / Türkiye

2014 – V. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali “Seramiğin Sesi” Seramik Sergisi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 15-23 Mayıs 2014, Afyonkarahisar / Türkiye

2014 - “CERAmini” 1. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi, 1-30 Nisan 2014, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu / Türkiye

2012 - International Project TheHappyDays’ CalendarorYear-longTeaParty, Krasnoyarsk, Rusya Federasyonu

2011 - I. Uluslararası “Düşler & Düşünceler” Resim-Seramik-Heykel-Gravür-Fotoğraf Sergisi, Gazi Üniversitesi, Ankara / Türkiye

2011 - I. Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi, Karabük Üniversitesi Rektörlük Binası Fuaye Salonu, 1-31 Aralık, Karabük / Türkiye


7.2. Ulusal Karma Sergiler:

2015 – SSEDD II. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı ve Sergisi, “Kuşaklar” Seramik Sergisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 17-26 Haziran 2015, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Müzesi, Muavenet-i Milliye Sergi Salonu, Çanakkale

2015 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanları Sergisi, Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 4. Blok Fuaye Alanı, 16-27 Mart 2015, İstanbul

2014 – SSEDD I. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı ve Sergisi, “Miras” Seramik Sergisi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, 18-19 Eylül 2014, Bilecik

2012 - “Büyük Buluşma 2012” Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kocaeli

2012 - “İzler/İzlenimler” Resim, Heykel, Seramik Karma Sergisi, Ziraat Bankası Kuğulu Sanat Galerisi / Ankara

2012 - Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Ziraat Bankası Kızıltan Ulukavak Sanat Galerisi, 27 Şubat – 04 Mart 2014, Safranbolu / Karabük

2011 - “Büyük Buluşma 2011” Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Öğretim Elemanları Sergisi, Sakarya Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi / Sakarya

2001 - Muammer Çakı Seramik Yarışması, Sergileme, Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi / Eskişehir


8. Sempozyum / Çalıştay / Kongre:

2014 – 4. Uluslararası Gölcük Seramik Sempozyumu (Açılış Sergisine Katılım) 21-31 Mayıs 2014, Değirmendere, Gölcük / Kocaeli

2014 - ICECI2014 Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (Sözlü Bildiri) 3-6 Nisan 2014, Antedon Otel ve Kongre Merkezi, Beldibi / Antalya

2011 - I. Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Çalıştayı, (Sanatçı olarak katılım) 30 Mayıs-3 Haziran, Safranbolu / Karabük

2003- III. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu (Bildiri Sunumu) 16 – 30 Haziran, Eskişehir


9. Projeler:

2014 – MO.RE.A.R.T. (MOsaicREstoration&ArtisticRestorers Training / Mozaik Restorasyonu ve Sanat Restoratörlerinin Eğitimi) Projesi 2012-2014 yılları arasında yapılan “Hayat Boyu Öğrenme Programı” Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Projesi’dir. Proje kapsamında İtalyan restoratörler Malta, İspanya, Slovenya, Romanya ve Türkiye’de mozaik, restorasyon ve mozaik restorasyonu konusunda 8 hafta boyunca uygulamalı eğitim almaktadırlar. Bu kapsamda Türkiye’ye 3 kursiyer gelmiştir ve gelen kursiyerlerin eğitiminin düzenlenmesi konusunda Bolu Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliği yapmışlardır. Müdürlük konaklama, çalışma aşamalarının belirlenmesi ve tüm hareketlilik uygulaması konularında sorumlu olurken, Güzel Sanatlar Fakültesi ise teorik ve uygulamalı mozaik restorasyon eğitimi düzenlemektedir. Eğitimcilerden biri de Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Mustafa URAL’dır. Faaliyetler, genç sanatçıların ve katılımcıların yaratıcılık gücünü geliştirmekte ve sanatın doğasını ve mantığını anlamalarına yardımcı olmaktadır. Sanatçıların ve akademisyenlerin katılımıyla katılımcılar için gerekli olan mozaik restorasyonu konusunda kültürel ve teknik açıdan katılımcıların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca Bolu’da bir aylık İngilizce kursuna tabi olmuşlardır.

2014 - Eratay, E., Aydoğan, Y., Altundağ, M., Ural, M. (2013-2014)“Kaynaştırma Kapsamında Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklarına Verilen Seramik Eğitiminin Etkililiği” (Eylem Araştırması) BAP – 2014.02.07.645 Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, 1 Eylül 2013 – 1 Haziran 2014


10. Koleksiyonlar:

• Uluslararası Macsabal Müzesi, Jeonbuk Wanju / Korea, 2014

“Dysfunctional-1” Seramik, 1000°C, Ø 145mm h:80mm, 2014
“Dysfunctional-2” Seramik, 1000°C, Ø 145mm h:80mm, 2014
“Dysfunctional-3” Seramik, 1000°C, Ø 145mm h:80mm, 2014

• CERAmini Uluslararası Çağdaş Seramik Müzesi, Bolu / Türkiye
“Kafes-1” Seramik ve Metal, 1050°C, 140x140x240mm, 2014

• Karabük Üniversitesi Rektörlüğü, Karabük / Türkiye, 2011
“Safranbolu” Tuval Üzeri Akrilik, 600x750mm, 2011


11. Son iki yılda verilen lisans düzeyindeki dersler:

2015-2016 Güz
200101 113 2010.1 Mesleki Teknik Resim
200101 205 2010.1 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri I
200101 205 2010.2 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri I
200101 309 2010.1 Yapı ve Endüstri Seramiği I
200101 413 2010.1 Yapı ve Endüstri Seramiği III

2015-2016 Bahar
200101 206 2010.1 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri II
200101 206 2010.2 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri II
200101 310 2010.1 Yapı ve Endüstri Seramiği II
200101 414 2010.1Yapı ve Endüstri Seramiği IV

2014-2015 Güz
200101 113 2010.1 Mesleki Teknik Resim
200101 113 2010.2 Mesleki Teknik Resim
200101 205 2010.1 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri I
200101 205 2010.2 Alçı Model ve Kalıp Teknikleri I
200101 307 2010.1 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Seramik Tasarımı I
200101 309 2010.1 Yapı ve Endüstri Seramiği I
200101 407 2010.1 Bilgisayar Destekli Endüstriyel Seramik Tasarımı III
200101 413 2010.1 Yapı ve Endüstri Seramiği III

2014-2015 Bahar
200101 206 2010.1Alçı Model ve Kalıp Teknikleri II
200101 206 2010.2Alçı Model ve Kalıp Teknikleri II
200101 310 2010.1Yapı ve Endüstri Seramiği II
200101 414 2010.1Yapı ve Endüstri Seramiği IV


12. İdari Görevler.

2016 – Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü
2015 – AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü
2014 – AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Mevlana Bölüm Koordinatörlüğü
2013 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcılığı


13. Diğer Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler:

2016 – ArtAnkara Sanat Fuarı, AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Stant Tanıtım Görevi, Congresium, Ankara

2016 – Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği (SSEDD) 3. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, Yürütme Kurulu Üyeliği, Bolu

2016 – SSEDD 3. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, Organizasyon Komitesi Üyeliği, Bolu

2016 – SSEDD 3. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, “Yüreğin Göçü” Ulusal Jürili Sergi Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bolu

2016 – SSEDD 3. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı, Biblo Yarışması Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bolu

2016 – AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyal Medya Hesabından Sorumlu Öğretim Elemanı

2015 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 4. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2015 – AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü İntibak ve Muafiyet Belirleme Komisyonu Üyeliği

2015 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu Üyeliği

2015 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Mezuniyet Sergisi Düzenleme Komisyonu Üyeliği, Bolu

2014 - Dünya Hemşireler Haftası kapsamında AİBÜ Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri ile seramik sergisi organizasyonu Gazelle Resort Otel, Bolu (Türkiye’de hemşireler tarafından açılan ilk seramik sergisi)

2014 – CERAmini 1. Uluslararası Çağdaş Seramik Sergisi Düzenleme Komitesi üyeliği, Bolu

2014 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi, Bilgi İşlemden sorumlu Öğretim Elemanı

2014 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, İnternet Sayfasından Sorumlu Öğretim Elemanı

2014 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, 3. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2014 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yürütme Komisyonu Üyeliği

2014 – Kaynaştırma kapsamında yetersizliği olan ve olmayan okulöncesi çocuklarına verilen seramik eğitiminde ortaya çıkan çalışmalar ile seramik sergisi düzenlenmesi, Bağışçılar Vakfı Anaokulu, Bolu

2013 –“Kaynaştırma Kapsamında Yetersizliği Olan ve Olmayan Okulöncesi Çocuklarına Verilen Seramik Eğitiminin Etkililiği” (Eylem Araştırması) projesinde “Eğitmen” sıfatıyla yetersizliği olan ve olmayan okulöncesi çocuklarına 2 ay süre ile seramik eğitimi verilmesi, Bağışçılar Vakfı Anaokulu, Bolu

2013 – AİBÜ Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜYAM) “Yetişkinler İçin Seramik Kursu” Koordinatörlüğü, Bolu

2013 - AİBÜ Engelli Öğrenci Birimi Etkinlikleri, Düzenleme Komitesi Üyeliği, Bolu

2013 - AİBÜ Engelli Öğrenci Birimi Komitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Temsilciliği

2013 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü İnternet Sayfasından Sorumlu Öğretim Elemanı

2013 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2012 - I. Uluslararası Bolu Sanat Günleri Heykel Sempozyumu, Organizasyon Komitesi Üyeliği, Bolu

2012 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü İnternet Sayfasından Sorumlu Öğretim Elemanı

2012 – AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Spor Takımlarından Sorumlu Öğretim Elemanı

2012 - AİBÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü 1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2012 – Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (SFTGSTF) Resim Bölümü 2. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2012 – KBÜ SFTGSTF Yardım ve Burs Komisyonu Üyeliği

2012 - KBÜ SFTGSTF Resim Bölümü Öğretim Elemanları Sergisi, Organizasyon Komitesi Üyeliği, Safranbolu / Karabük

2012 – KBÜ Balıklar Kayası Yerleşkesi içerisinde duvar resmi uygulamaları, Karabük

2011- I. Kültürlerarası Sanat Köprüsü Uluslararası Resim Çalıştayı Düzenleme Komitesi Üyeliği, Karabük

2011 - KBÜ SFTGSTF “5. Bilim Kültür ve Sanat Günleri” organizasyonuna katılım, Karabük

2011 - Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında KBÜ ve Kardemir A.Ş. işbirliği ile gerçekleşen “Sanayi ve Sanat İlişkisi İçinde Kardemir” adlı projede, fabrika sahası içerisinde sanatsal uygulamalar, Karabük

2011 – KBÜ Balıklar Kayası Yerleşkesi içerisinde duvar resmi uygulamaları, Karabük

2011 - KBÜ SFTGSTF Spor Takımlarından Sorumlu Öğretim Elemanı

2011 - KBÜ SFTGSTF Resim Bölümü 1. Sınıf Öğrenci Danışmanlığı

2010 - KBÜ Balıklar Kayası Yerleşkesi içerisinde duvar resmi uygulamaları, Karabük

2010 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Esvit Eskişehir Seramik Tasarım ve Ürün Geliştirme Şefi olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2009 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Esvit Eskişehir Seramik Tasarım Şefi olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2008 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Esvit Eskişehir Seramik Ürün Tasarımcısı olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2007 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Toprak Seramik Tasarım Ekibi olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2006 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Toprak Seramik Tasarım Ekibi olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2005 – Unicera Uluslararası Seramik ve Banyo Fuarı’na Toprak Seramik Tasarım Ekibi olarak katılım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2004 – 12nci Mekanize Piyade Tugayı Tank Taburu’nda Kış 2004 Tatbikatı kapsamında çeşitli görsellerin hazırlanması, harita ve kroki çizimleri, Ağrı

2003 - Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümünde Doç. Dr. Ayşe Çalık Ross kazı ekibine çizim dersleri verilmesi, Eskişehir

2003 - Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümünde Doç. Dr. A. Tolga Tek Roma Dönemi Cam Buluntu Çizimleri, Eskişehir

2002 - Kelenderis Antik Kenti Tiyatro Kazısı Prof. Dr. Levent Zoroğlu başkanlığında Seramik Restorasyonu ve Arkeolojik Buluntu Çizimleri, Aydıncık / Mersin

2002 - Çavlum Köyü Mezarlık Kurtarma Kazısı Doç. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında Çizim ve Restorasyon Eğitimi, Atölye ve Depo Sorumluluğu, Çavlum / Eskişehir

2001 – Çavlum Köyü Mezarlık Kurtarma Kazısı Doç. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında Arkeolojik Buluntu Çizimleri, Seramik Restorasyon Çalışmaları, Çizim ve Restorasyon Atölyesi Sorumluluğu, Çavlum / Eskişehir

2001 – Seramik & Banyo Ürünleri Fuarı’na katılım. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

2000 – Çavlum Köyü Mezarlık Kurtarma Kazısı Doç. Dr. A. Nejat Bilgen başkanlığında Arazi Çizimi, Arkeolojik Buluntu Çizimleri, Seramik Restorasyon Çalışmaları, Çavlum / Eskişehir

2000 – Seramiktek Uluslararası Seramik, Porselen ve Cam Teknolojileri Fuarı, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Standı, Stant Tanıtım Görevi, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Beylikdüzü / İstanbul

Mustafa URAL – CV

He wasborn in 1980. He graduated from Eskişehir Anatolia Fine Arts High School Department of Painting in 1998 and Anadolu University, Faculty of FineArts, Department of Ceramics in 2003. He worked in Project and Product Development Centre in Toprak Ceramic Factory between 2004-2007. He also worked as a Design and Development Chef in Esvit Eskişehir Ceramic Factory between 2007-2010. He worked as a lecturer in Karabük University, Faculty of Fine Arts and Design, between 2010-2012. He began master degree of ceramic and glass art at Sakarya University Institute of Social Sciences in 2011. He currently teaches industrial ceramic design in Abant İzzet Baysal University, Faculty of Fine Arts, Department of Ceramics since 2012.İletişim:
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Yerleşkesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Zemin Kat, Oda No: ZA10 14280 Gölköy / BOLU
Tel: 0374 254 10 10 / Dahili: 2420

Uzmanlık Alanları


Araştırma Alanları


Öğrenim Bilgileri

  • Lisans 2003

    Anadolu Üniversitesi - Seramik