Prof. Dr. AYSEL KÜKNER

Prof. Dr.
AYSEL KÜKNER

Tıp Fakültesi
(Tıp Fakültesi)

kukner_a@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: 3049)
+90 374 253 4506

  Lisans

 • İnce ve kalın bağırsaklar histolojisi

  2015-02-23 - 2016-02-23 2 Türkçe

 • Deri gelişimi ve histolojisi

  2015-02-23 - 2016-02-23 2 Türkçe

 • Yüz ve boyunun embriyolojik gelişimi

  2015-02-23 - 2016-02-23 3 Türkçe

 • İnsan embriyolojisine giriş Sperm morfolojisi ve spermatogenezisi

  2015-02-23 - 2016-02-23 5 Türkçe

 • Kalp ve damarların histolojisi, embriyolojik gelişimi

  2015-02-23 - 2016-02-23 5 Türkçe

 • MSS embriyolojik gelişimi

  2015-02-23 - 2016-02-23 3 Türkçe

 • Lenfoid sistem

  2015-02-23 - 2016-02-23 4 Türkçe

 • Karaciğer, safra kesesi histolojisi

  2015-02-23 - 2016-02-23 2 Türkçe

 • Kemik Doku Kemikleşme

  2015-02-23 - 2016-02-23 4 Türkçe

 • Yüksek Lisans

 • Işık Mikroskobu Laboratuar Teknikleri

  2015-02-23 - 2016-02-23 3 Türkçe

 • Lenforetiküler Sistem Histolojisi

  2015-02-23 - 2016-02-23 0 Türkçe

 • Genel İnsan Embriyosu

  2015-02-23 - 2016-02-23 2 Türkçe

 • Elektron Mikroskop Teknikleri

  2015-02-23 - 2016-02-23 2 Türkçe

  Yüksek Lisans

 • “Erişkin erkek sıçanlarda kisspeptinin spermatogenezis ve apoptozise etkisinin immünohistokimyasal, ışık ve elektron mikroskobik olarak incelenmesi” Danışman

  Nilüfer Ulaş, Aysel Kükner - 2011, AİBÜ, Sağlık Bilimleri, Histoloji ve Embriyoloji

 • Doktora

 • Prenatal Dönemde TGF-alfa'ya yüksek doz A vitamininin etkilerinin immünohistokimyasal incelenmesi Danışman

  Neriman Çolakoğlu - 2002, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Histoloji ve Embriyoloji

 • Ratlarda sinir ezilmesi sonrası NGF ve sitokrom-C'nin rejenerasyon üzerine etkisinin ışık ve elektron mikroskop düzeyde incelenmesi Danışman

  Leyla Canpolat, Aysel Kükner - 1996, Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Histoloji ve embriyoloji

 • Tıpta Uzmanlık

 • “Deneysel oluşturulan medulla spinalis zedelenmesinde agmatin, metilprednizolon ve rapamisinin tedavi edici etkilerinin ışık, elektron mikroskobik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi Danışman

  Tülin FIRAT; Aysel Kükner - 2010, AİBÜ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji

 • “Deneysel oluşturulan medulla spinalis zedelenmesinde agmatin, metilprednizolon ve rapamisinin tedavi edici etkilerinin ışık, elektron mikroskobik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi Danışman

  Tülin FIRAT; Aysel Kükner - 2010, AİBÜ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji

 • “Deneysel Safra kanal ligasyonuna bağlı oluşan karaciğer fibrozisine N-asetil sistein, askorbik asit ve sirolimusun etkilerinin ışık, EM, immünohistokimyasal ve biyokimyasal olarak incelenmesi”. Danışman

  Hakan TERZİ, Aysel KÜKNER - 2008, AİBÜ, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji