Yrd. Doç. Dr. HAYRİYE ORALLAR

Yrd. Doç. Dr.
HAYRİYE ORALLAR

ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
(ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ)

hayriyeorallar@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: 0)
+90 374 253 4506

  Bilimsel Araştırma Projeleri

 • 20.05.2022 20.05.2005 26034 TL ay Tamamlandı

  Sıçanlarda beslenmenin ve egzersizin iskemi reperfüzyon aritmileri üzerine etkileri

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip:

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Alıç (Crataegus Oxyacantha) estraktının ve kronik koşu egzersizinin moğolistan gerbillerinde penisilin G ile oluşturulan epilepsi üzerine etkileri

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Doç.Dr.Serkan Çakır

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Meprobamat Türevi Olan Yeni Mepronarilmat Bileşiklerinin Sıçanlarda Anksiyolitik, Antikonvulsan, Antispazmodik ve Hipnotik Etkilerinin Belirlenmesi

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr. Öznur Demir Ordu

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  GEBELİKTE YAPILAN EGZERSİZİN LİPOPOLİSAKKARİD İLE İNDÜKLENEN RAT PERİVENTRİKÜLER LÖKOMALAZİ MODELİNDE BİLİŞSEL FONKSİYONLARA ETKİSİ

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Dilek

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Lipopolisakkarid İle İndüklenen Periventriküler Lökomalazi Modelinde Salidroside Kullanımının Beyin Hasarına Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Dilek

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Gebelikte Yapılan Egzersizin Hiperoksiyle İndüklenen Beyin Hasarına Etkilerinin Araştırılması

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr.Mustafa Dilek

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Lycium barbarum L. (kurt üzümü) meyvesi polisakkaritlerinin, overektomi (deneysel menopoz) uygulanmış sıçanlarda anksiyete, depresyon ve öğrenme davranışları üzerine olan etkilerinin araştırılması

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr.Fatma Pehlivan Karakaş

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Devam Ediyor

  Kuluçka Makinesindeki Karbondioksit ve Oksijen Seviyesinin Etlik Piliçlerde Embriyo Gelişimine Etkileri

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Yrd.Doç.Dr. Nezih Okur

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Tamamlandı

  Sıçanlarda Penisilin G ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde ATP bağımlı K (KATP) kanal agonist ve antagoniistlerinin etkileri

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Prof.Dr. Ömer Bozdoğan

  Katkıda Bulunanlar

  Ömer Bozdoğan, Şerif Demir,Hayriye Orallar

 • 14.03.2016 14.03.2016 0 TL 0 ay Tamamlandı

  ıçanlarda beslenmenin ve egzersizin iskemi reperfüzyon aritmileri üzerine etkileri

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Prof.Dr. Ömer Bozdoğan

  Katkıda Bulunanlar

  Ömer Bozdoğan, Selçuk Yaşar, Salih Tunç Kaya , Hayriye Orallar

 • 20.07.2009 20.07.2009 6132 TL ay Tamamlandı

  Sıçanlarda Penisilin G ile Oluşturulan Epilepsi Modelinde ATP bağımlı K (KATP) kanal agonist ve antagoniistlerinin etkileri’

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip:

 • 30.11.-0001 30.11.-0001 21861 TL 0 ay Tamamlandı

  ATP bağımlı potasyum kanal açıcı ve blokerlerinin koroner arter tıkanmasını takiben oluşan aritmiler üzerine etkisinde yaş ve cinsiyetin rolü

  Rolü: Araştırmacı

  Sahip: Prof.Dr. Ömer Bozdoğan

  Katkıda Bulunanlar

  Ömer Bozdoğan, Salih Tunç Kaya, Selçuk Yaşar, Hayriye Orallar

 • Doktora - 2014

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Biyoloji

 • Yüksek Lisans - 2006

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Fizyoloji

 • Lisans - 2004

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Biyoloji