Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Akademik Personel Profil Sayfası

Gelişim Güncesi
 • 2015-08-24
  • Personelin görev yeri bilgisinin gösterilmesi sağlandı.
 • 2015-08-13
  • Personelin çalıştığı birim ve alt birim bilgilerinin gösterilmesi sağlandı.
  • Eğitime katkı sayfasındaki Önceki Dersler ve Güncel Dersler sekmelerinin tasarımlarındaki eksiklikler giderildi.
  • Sanat Etkinlikleri sayfasında tasarım değişiklikleri yapıldı.
  • Sanat Etkinlikleri için giriş ve düzenleme formları hazırlandı.
 • 2015-08-12
  • Birim ve bölüm isimleri veritabanına eklendi.
 • 2015-08-10
  • Akademik sayfasındaki öğrenim bilgileri listesinde belirtilen bir hata giderildi.
  • Hakkında sayfasındaki öğrenim bilgileri listesinde belirtilen bir hata giderildi.
 • 2015-06-23
  • Çerçeveden daha geniş profil fotoğraflarının genişliği sınırlandırıldı.
  • Üyelikler sayfasındaki gruplama hatası giderildi.
  • Dahili telefon numarasının rehber sisteminden otomatik olarak güncellenmesi sağlandı.
  • Parolasında özel karakterler kullanan kişilerin giriş formunda yaşadıkları soruna karşılık çözüm sağlandı.
 • 2015-06-22
  • Bildiriler sayfasında gruplama hatası giderildi.
  • Bilimsel Etkinlikler sayfasında listeleme stili değiştirildi.
  • Yönetim panelinde, hakemlikler sayfasında bildirilen bir hata düzeltildi.
 • 2015-06-16
  • Bildiri yönetim sayfasında tespit edilen bir hata düzeltildi.
 • 2015-06-12
  • Sosyal medya hesap türlerine WhatsApp ve ResearchGate eklendi.
  • Sosyal medya hesap yönetimi sayfasında güncelleme yapıldı.
 • 2015-06-11
  • Tespit edilen bir güvenlik açığı giderildi.
  • Kod kalitesi geliştirilerek performans arttırıldı.
  • Profil fotoğrafı yükleme özelliği eklendi.
 • 2015-06-05
  • Menüde bulunan Duyurular öğesine geçerli duyuru sayısını gösteren gösterge eklendi.
  • Menü yapısında programatik geliştirmeler yapıldı. Geçerli sayfaya ait menü öğesi vurgulandı.
  • Görünüm kusurları giderildi.
  • Bilimsel Raporlar form sayfasında tespit edilen hata giderildi.
  • Yönetim panelinde yayınlara ait formlarda tasarım güncelleştirmeleri yapıldı.
  • Yönetilen Tezler sayfasında tez türüne göre gruplandırma yapıldı.
  • Önceki Dersler ve Güncel Dersler sayfalarında stil güncellemesi yapıldı.
  • Önceki Dersler ve Güncel Dersler sayfalarında ders derecesine göre gruplandırma yapıldı.
  • Giriş denetimi ile ilgili güvenlik güncelleştirmesi yapıldı.
  • Projelerin durum bilgileri listeye eklendi.
  • Projeler, proje türlerine göre gruplandırıldı.
  • Projeler sayfasındaki listeleme stili güncelleştirildi.
  • Formlardaki tarih girdi alanlarına tarih seçici eklendi.
  • Üyelikler sayfasında devam eden üyelikler için bitiş süresi esnekliği eklendi.
  • Üyelikler, üyelik kuruluş türlerine göre gruplandırıldı.
  • Hakemlikler liste stili güncelleştirildi.
  • Editörlük sayfasında görünüm güncelleştirildi.
  • Hakemlikler makale endekslerine göre gruplandırıldı.
 • 2015-06-04
  • GSM Telefon numarası gösterme veya gizleme seçeneği eklendi.
 • 2015-06-02
  • Sosyal medya hesapları ekleme ve düzenleme özelliği eklendi.
 • 2015-06-01
  • APA stilinde referans oluşturmada Türkçe karakterlerden kaynaklanan problem giderildi.
 • 2015-05-29
  • Tespit edilen bir güvenlik açığı giderildi.
 • 2015-05-28
  • Personel Daire Başkanlığı'nın sisteminde doktora bilgisi tutulmadığı için unvana doktora bilgisi (Dr.) ekleme seçeneği eklendi.