Prof. Dr. EROL AYAZ

Prof. Dr.
EROL AYAZ

Tıp Fakültesi
(Tıp Fakültesi)

erolayaz@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: 1103-3509-3045-4130)
+90 374 253 4506

  Yüksek Lisans

 • Entamoeba histolytica'nın tanısında mikroskopi, ELISA ve PCR yöntemlerinin karşılaştırılması Danışman

  Çile KOCAKAVAK - 2015, AİBU, , Mikrobiyoloji

 • Bolu Yöresinde İnsanlarda Fasciolasis'in Seroprevalance Danışman

  Kübra Ceylan, Erol AYAZ - 2014, AİBU, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji

 • Adıyaman Devlet Hastanesine başvuran hastalarda zoonos helmintlerin yaygınlığı The prevalence of zoonos helmints in Adiyaman Dtate Hospital Danışman

  MUHAMMED ESMER - 2006, Yüzüncü Yıl Üniv, Sağlık Bilimleri Enst, Parazitoloji

 • Van yöresi köpeklerinde bulunan endoparazitler ve halk sağlığı yönünden önemi Prevalence of helminths in dogs of Van region and their potential public health significance Danışman

  Reyhan ORHUN - 2002, Yüzüncü Yıl Üniv, Sağlık Bilimleri Enst,