Prof. Dr. HAMİT COŞKUN

Prof. Dr.
HAMİT COŞKUN

Fen-Edebiyat Fakültesi
(Fen-Edebiyat Fakültesi)

coskun_h@ibu.edu.tr
+90 374 254 10 00
(Dahili: )
+90 374 253 4506

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1 GÜLTEPE BEDİRHAN,COŞKUN HAMİT, (2016). "Music and cognitive stimulation influence idea generation" "Psychology of Music" , (0), 0-0. DOI: 10.1177/0305735615580356, ISSN: .

2 EREN ALTAY,COŞKUN HAMİT, (2016). "Students’ level of boredom, boredom coping strategies, epistemic curiosity, and graded performance" "The Journal of Educational Research" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

3 AYAZ EROL,GÖKBULUT CENGİZ,COŞKUN HAMİT,TÜRKER ARZU,ŞEYDA ÖZSOY,CEYLAN KÜBRA, (2015). "Evaluation of the anthelmintic activity of pumpkin seeds (Cucurbita maxima) in mice naturally infected with Aspiculuris tetraptera" "Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy" , 7(0), 189-193. DOI: 10.5897/JPP2015.0341, ISSN: .

4 ŞENYURT AHMET YASİN,COŞKUN HAMİT, (2015). "Kişilik ve yaratıcılık ilişkisinin inceleyen çalışmaların kullanılan ölçme araçlarına göre değerlendirilmesi" "Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi" , 5(0), 71-97. DOI: , ISSN: .

5 EREN ALTAY,COŞKUN HAMİT, (2015). "Time perspectives and boredom coping strategies of undergraduate students from Turkey" "Educational Research for Policy and Practice" , 14(0), 53-75. DOI: , ISSN: .

6 COŞKUN HAMİT,UYKUCU ARMUTCUOĞLU GAMZE, (2014). "Ortak aklın devre dışı kaldığı grup düşünmeyi önleyici teknikler: Son bulgular ışığında bir değerlendirme" "Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi" , 41(1), 41-63. DOI: , ISSN: .

7 COŞKUN HAMİT, (2014). "Close associations and memory in brainwriting groups." "The Journal of Creative Behavior" , 45(1), 59-75. DOI: 10.1002/j.2162-6057.2011.tb0, ISSN: .

8 COŞKUN H, GÜLTEPE B, (2013). "Duygudurum ve bazı davranışlarımız: Yeni bulgular ışığında bir değerlendirme." "AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" , 13(2), 81-100. DOI: , ISSN: .

9 Karakaş A, Coşkun H, Kızılkaya F U, (2013). "Memory-enhancing effects of the leptin hormone in Wistar albino rats: sex and generation differences." "Turkish Journal of Biology" , 37(2), 222-229. DOI: 10.3906/biy-1204-68, ISSN: .

10 Coşkun H, Göktepe S, Alaca R, (2012). "Omurilik yaralanmalarında somatizasyon probleminin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması." "Yeni Symposium" , 50(0), 40-46. DOI: , ISSN: .

11 Coşkun H, Durak M, Elgin M V, (2012). "Kendini Sansürleme İsteği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması." "Yeni Symposium" , 50(0), 83-89. DOI: , ISSN: .

12 Coşkun Hamit, Karakaş Alper, Kaya Aliye, (2012). "The effects of the weekend phase delay like shifts on spatial learning performances of the Wistar rats: the sex and generation differences" "Biological Rhythm Research" , 43(6), 689-703. DOI: 10.1080/09291016.2011.632233, ISSN: 0929-1016.

13 KARAKAŞ ALPER,COŞKUN HAMİT,kaya aliye,KÜÇÜK AYŞEGÜL,GÜNDÜZ BÜLENT, (2011). "The effects of the intraamygdalar melatonin injections on the anxiety like behavior and the spatial memory performance in male Wistar rats." "Behavioural Brain Research" , 222(1), 141-150. DOI: , ISSN: .

14 KARAKAŞ ALPER,COŞKUN HAMİT,kaya aliye,KÜÇÜK AYŞEGÜL,GÜNDÜZ BÜLENT, (2011). "The effects of the intraamygdalar melatonin injections on the anxiety like behavior and the spatial memory performance in male Wistar rats" "Behavioural Brain Research" , 222(1), 141-150. DOI: 10.1016/j.bbr.2011.03.029, ISSN: 01664328.

15 FATMA PEHLİVAN KARAKAŞ,KARAKAŞ ALPER,COŞKUN HAMİT,TÜRKER ARZU, (2011). "Effects of common daisy (Bellis prennis L.) aqueous extracts on anxiety-like behaviour and spatial memory performance in Wistar albino rats." "African Journal of Pharmacy and Pharmacology" , 5(11), 1378-1388. DOI: , ISSN: .

16 COŞKUN HAMİT, (2011). "Elektronik beyin fırtınası gruplarında grup büyüklüğü, bellek yönergesi ve oturum süresinin yaratıcı performansa etkisi" "Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi" , 11(1), 79-95. DOI: , ISSN: .

17 KARAKAŞ ALPER,COŞKUN HAMİT,KAYA ALİYE, (2011). "The effects of pinealectomy, melatonin injections and implants on the spatial memory performance of male Wistar rats" "Biological Rhythm Research" , 42(6), 457-472. DOI: , ISSN: .

18 Kaya Aliye, Karakaş Alper, Coşkun Hamit, (2011). "The effects of the time of the day and the pinealectomy on anxiety-like behaviour in male Wistar rats" "Biological Rhythm Research" , 42(5), 367-383. DOI: 10.1080/09291016.2010.525380, ISSN: 0929-1016.

19 COŞKUN HAMİT,YILMAZ OĞUZ, (2009). "A new dynamical model of brainstorming: Linear, nonlinear, continuous(simultaneous), and impulsive(sequential) cases" "Journal of Mathematical Psychology" , 53(3), 253-264. DOI: , ISSN: .

20 COŞKUN HAMİT, (2009). "Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması." "Türk Psikoloji Yazıları" , 12(23), 41-48. DOI: , ISSN: .

21 COŞKUN HAMİT, (2009). "Beyin fırtınası sürecinde çağrışımsal alıştırmaların düşünce üretimine etkisi." "Türk Psikoloji Dergisi" , 24(1), 34-44. DOI: , ISSN: .

22 Coskun Hamit, Yilmaz Oguz, (2009). "A new dynamical model of brainstorming: Linear, nonlinear, continuous (simultaneous) and impulsive (sequential) cases" "Journal of Mathematical Psychology" , 53(4), 253-264. DOI: 10.1016/j.jmp.2009.03.003, ISSN: 00222496.

23 COŞKUN HAMİT, (2006). "Sosyal kimlik ve üretkenlik ilişkisine yeni bir bakış" "Türk Psikoloji Yazıları" , 9(17), 19-36. DOI: , ISSN: .

24 COŞKUN HAMİT, (2005). "Cognitive stimulation with convergent and divergent thinking exercising in brainwriting: Incubation, sequence priming and group context" "Small Group Research" , 36(0), 466-498. DOI: , ISSN: .

25 Yazıcıoğlu K, Coşkun H, Dinçer Ü, Yılmaz, B, (2005). "Ross Bilişsel Fonksiyon Değerlendirme Testi’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması" "Türk Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi" , 51(2), 45-49. DOI: , ISSN: .

26 COŞKUN H, Gündüz Ş, Göktepe S, Alaca, R, Möhür, H,, (2005). "Omurilik yaralılarda hastaneye yatış sayısı ile psikolojik bulgular arasındaki ilişki." "3P Dergisi: Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji" , 13(4), 243-248. DOI: , ISSN: .

27 COŞKUN HAMİT, (2005). "Sosyal kimlik değerinin ve kimliklenmenin çiftlerde beyin fırtınasında üretkenliğe etkisi." "3P Dergisi: Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji" , 13(2), 127-135. DOI: , ISSN: .

28 COŞKUN HAMİT, (2005). "Beyin fırtınasında sosyal kimlik değişiminin üretkenlik üzerindeki etkisi" "Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi" , 22(1), 79-94. DOI: , ISSN: .

29 COŞKUN HAMİT, (2005). "Sosyal kimlik ile rol üstlenmenin bireysel beyin fırtınasında üretkenliğe etkisi" "Türk Psikoloji Dergisi" , 20(56), 119-132. DOI: , ISSN: .

30 COŞKUN HAMİT, (2005). "Beyin yazımında ıraksak düşünme ve grup ortamının düşünce üretimine etkisi" "Türk Psikoloji Dergisi" , 20(0), 25-38. DOI: , ISSN: .

31 Coskun H., (2005). "Cognitive Stimulation with Convergent and Divergent Thinking Exercises in Brainwriting: Incubation, Sequence Priming, and Group Context" "Small Group Research" , 36(4), 466-498. DOI: 10.1177/1046496405276475, ISSN: 1046-4964.

32 COŞKUN HAMİT,paul b paulus,vincent brown,jeffry sheerwod, (2000). "Cognitive stimulation and problem presentation in idea-generating groups" "Group Dynamics: Theory, Research, and Practice" , 4(4), 307-329. DOI: , ISSN: .

33 Coskun Hamit, Paulus Paul B., Brown Vincent, Sherwood Jeffrey J., (2000). "Cognitive stimulation and problem presentation in idea-generating groups." "Group Dynamics: Theory, Research, and Practice" , 4(4), 307-329. DOI: 10.1037/1089-2699.4.4.307, ISSN: 1089-2699.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

34 COŞKUN HAMİT, (2015). "Grup büyüklüğü, sosyal ortam ve sosyal kimliğin elektronik beyin fırtınası gruplarında performansa etkileri" "Türk Psikoloji Dergisi" , (0), 0-0. DOI: , ISSN: .

35 COŞKUN HAMİT, (2005). "Rol değişiminin çiftlerdeki beyin fırtınası üretkenliğine etkisi." "Türk Psikoloji Yazıları" , 7(15), 33-46. DOI: , ISSN: .

36 COŞKUN HAMİT, (2005). "Iraksak düşünme ve kategori yapısının bireysel beyin fırtınasında düşünce üretimine etkisi." "AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" , 10(1), 67-85. DOI: , ISSN: .

37 COŞKUN HAMİT, (2004). "Kimlik ölçeğinin bir Türk örnekleminde geçerlik ve güvenirlik çalışması." "Türk Psikoloji Yazıları" , 7(14), 49-60. DOI: , ISSN: .

38 COŞKUN HAMİT, (2001). "Bilgisayar ve yazım tekniklerinin beyin fırtınası gruplarında üretkenliğe etkisi." "Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi" , 1(1), 77-90. DOI: , ISSN: .

39 COŞKUN HAMİT, (2001). "Gruplarda verimliliği artırma yöntemlerinin incelenmesi." "AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi" , 1(2), 93-120. DOI: , ISSN: .

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1 PAULUS, C. H. V. , (2012). "Intergroup comparison and in-group favoritism in brainstorming groups." "47th Annual Convention of Soutwestern Psychological Association" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

2 HAMİT, G. B. , (2007). "The effects of affect and cognitive stimulation on idea generation performance" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildiriler

3 UMUT, C. H. A. F. , (2010). "Haftasonu ritim kaymasının hafıza performansı üzerine olan etkilerinin Wistar Albino sıçanlarda araştırılması" "39. Ulusal Fizyoloji Kongresinde" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

4 HAMİT, C. , (2001). "Elektronik beyin fırtınası gruplarında grup büyüklüğü, bellek yönergesi ve oturum süresinin yaratıcı performansa etkisi" "8. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi" , 15(1), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

5 HAMİT, C. , (2001). "Çağrışımsal bellek yaklaşımı çerçevesinde yakın ve uzak kavramlarla yapılan alıştırmaların beyin fırtınasında düşünce üretimine etkileri" "15. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

6 A., B. N. C. H. Y. M. M. L. N. M. B. M. A. M. A. Ç. E. B. A. V. ,. , (2001). "Deprem anketi: Bolu depreminin ekonomik, sosyal ve psikolojik etkileri." "Bilim Topluluğu Yayınları" , 1(1), 1-24. DOI: 0, ISSN: 0.

Uluslararası Poster

7 ALPER, C. H. U. , (2030). "Influence of daylenght, pineal gland, and sex on anxiety like behaviour, depression and memory in Syrian hamsters" "3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

8 HAMİT, K. A. , (2030). "Melatonin hormone microinjection to amygdala relieves the anxiety but impairs the spatial learning performance" "3rd International Congress on Neurobiology, Psychopharmacology & Treatment Guidance" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

9 HAMİT, G. U. A. , (2009). "The influence of devil’s advocacy and idea examplars on the idea generation performance" "17th European Association of Social Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

10 HAMİT, H. B. U. A. , (2009). "The influence of devil’s advocacy and social on the idea generation performance" "17th European Association of Social Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

11 HAMİT, Ç. M. Ö. , (2009). "Perceptions of pleasant and unpleasant music." "17th European Association of Social Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

12 HAMİT, G. B. , (2009). "Mood moderates The influence of cognitive stimulation on the brainstorming performance" "17th European Association of Social Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

13 BEDİRHAN, C. H. , (2009). "The influence of providing mood induction during break in nominal and interactive brainwriting session" "17th European Association of Social Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

14 YASİN, G. B. H. A. , (2007). "Mood diversity enhances creative performance in brainwriting dyads" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 46-47. DOI: 0, ISSN: 0.

15 HAMİT, s. d. , (2007). "Determinants of creativity in pre-school children: Roles of attachment and parental attitude" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 48-48. DOI: 0, ISSN: 0.

16 HAMİT, A. C. , (2007). "Aromatic odor moderates the effects of stimulation on brainstorming performance" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 67-67. DOI: 0, ISSN: 0.

17 Merve, K. E. H. , (2007). "Creativity stimulating picture and problem relatedness enhance individual brainstorming performance" "14th European Congress of Psychology" , 66(66), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

18 Öznur, H. B. H. , (2007). "Individual brainstorming performance as a function of velocity and the provision of high standard" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 66-66. DOI: 0, ISSN: 0.

19 HAMİT, K. E. , (2007). "A role of the seasonality and well-being on life satisfaction" "14th Eurepean Congress of Psychology" , 0(0), 65-65. DOI: 0, ISSN: 0.

20 HAMİT, C. , (2001). "The effects of perception of being different or same with group size on the creative idea performance in electronic brainstorming groups" "12th European Congress of Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

Ulusal Poster

21 UMUT, K. A. H. , (2025). "Leptin hormononun Wistar albino sıçanlarda hafızayı kuvvetlendirici etkisi: Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları" "38. Ulusal Fizyoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

22 SEFER, G. B. N. A. F. N. H. C. , (2020). "Üniversite öğrencilerinde şiddet yaşantılarının ölçülerek önceliklendirilmesi" "17. HALK SAĞLIĞI KONGRESİ" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

23 SEFER, G. B. N. A. F. N. H. C. , (2020). "Dünya Sağlık Örgütü Ekolojik Modelinde tanımlanan şiddet risk faktörlerinin üniversite öğrencilerinde ölçülerek önceliklendirilmesi" "17. HALK SAĞLIĞI KONGRESİ" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

24 HAMİT, K. U. A. , (2010). "Leptin hormononun anksiyete ve depresyon üzerinde etkileri" "39. Ulusal Fizyoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

25 HAMİT, C. , (2009). "Oturum arası verilen duygudurum manipülasyonun beyin fırtınasında yaratıcılığa etkisi" "18. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

26 BEDİRHAN, Ö. G. M. H. , (2009). "Hızlı olma yönergesinin beyin fırtınasında yaratıcılığa etkisi" "18. ULUSAL PSİKOLOJİ KONGRESİ" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

27 HAMİT, G. U. A. , (2009). "Düşünce üretim performansı üzerinde şeytanın avukatı rolü ve sosyal karşılaştırmanın etkisi" "18. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

28 HAMİT, G. U. A. , (2009). "Düşünce üretim performansı üzerinde şeytanın avukatı rolü ve düşünce örnekleri sunmanın etkisi" "18. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

29 B, C. H. G. , (2009). "Yaratıcı performansta uyuşma etkisi: Birbirine benzemek daha mı önemlidir?" "17. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

30 HAMİT, C. , (2007). "Sosyal kimlik, rol alma ve rol fırtınasının beyin fırtınası gruplarındaki etkisi." "13. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

31 HAMİT, C. , (2007). "Sosyal kimliğin ve problem türünün beyin fırtınası performansına etkisi." "13. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

32 O, C. H. Y. , (2001). "Dinamik Yeni Bir Beyin Fırtınası Modeli: Doğrusal, Doğrusal Olmayan, Eşzamanlı (Sürekli) ve Ardışık(Tepkisel) Olgular." "14. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

Diğer

33 HAMİT, C. , (2026). "Brainstorming and its implications on pedagogy, rehabilitation, and therapy settings" "International Scientific Conference Psychopedagogic Problems of Human Education and Functioning-Theory and Practice" , 0(0), 33-33. DOI: 0, ISSN: 0.

34 MERVE, C. H. B. , (2019). "Creativity stimulating picture and problem relatedness enhance individual brainstorming performance but with different underlying mechanisms" "2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science" , 0(0), 44-44. DOI: 0, ISSN: 0.

35 YASİN, G. B. H. A. , (2019). "Creativity in context: Mood heterogeneity in groups enhance idea generation performance" "2nd International Symposium on Brain and Cognitive Science" , 0(0), 43-43. DOI: 0, ISSN: 0.

36 HAMİT, H. B. , (2007). "Parental emotion socialization and its relations with emotion regulation, social development and creativity" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

37 HAMİT, Ş. A. Y. B. , (2007). "Brainstorming for recovery: The effects of idea generation and problem relatedness on mood states" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

38 HAMİT, C. , (2007). "Influence of empathy and velocity on the idea generation performance in individual brainstorming" "14th European Congress of Psychology" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

39 HAMİT, C. , (2001). "An evidence for cognitive stimulation in electronic brainstorming groups: The effects of divergent thinking, social context and group size on the creative performance." "European Association of Work and Organizational Psychology Congress" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

40 A, C. H. S. Z. A. , (2001). "Ayaktan ve yatarak tedavi gören hastaların memnuniyet düzeylerinin ölçülmesi" "Genelkurmay Başkanlığı TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı Yayınları." , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

41 B., C. H. P. P. , (2001). "The role of intrinsic motivation in idea generation groups." "Annual Convention of Soutwestern Psychological Association, Dallas, TX," , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

42 HAMİT, C. , (2001). "Küçük ve büyük elektronik beyin fırtınası gruplarında bilişsel uyarılmaların etkisi." "15. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

43 HAMİT, C. , (2001). "Örgütlerde grupları değerlendirme konusunda sorunlar ve bazı çözüm yolları" "15. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

44 HAMİT, C. , (2001). "Elektronik Beyin Fırtınasında Grup Büyüklüğünün Düşünce Üretimine Etkisi" "14. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

45 HAMİT, C. , (2001). "Çağrışımsal Belleğin Düşünce Üretiminde Rolü: Uzak Çağrışımların ve Somut Sözcüklerin Beyin Fırtınasında Performans Üzerinde Etkileri." "14. Ulusal Psikoloji Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

46 A, C. H. S. Z. A. , (2001). "Rehabilitasyonda personel tutumunun, fiziksel koşulların ve hizmetlerin algılanması." "Genelkurmay Başkanlığı TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı Yayınları." , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

47 Ş., C. H. G. S. Y. B. A. R. Y. K. G. , (2001). "Omurilik yaralılarda hastaneye yatış sayısı ile psikolojik bulgular arasındaki ilişki." "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

48 Ş., C. H. G. S. Y. B. A. R. M. H. G. , (2001). "Omurilik yaralılarda psikopatalojik bulgular ve bunların klinik ve demografik değişkenlerle ilişkisi." "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

49 Ş., C. H. G. S. Y. B. A. R. M. H. G. , (2001). "Omurilik yaralı hastalar ve bunların refakatçilerinde psikopatalojik bulgular." "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

50 Ş., C. H. G. S. Y. B. A. R. Y. K. G. , (2001). "Omurilik yaralılarında somatizasyon probleminin sağlıklı bireylerle karşılaştırılması." "19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

51 H., P. V. L. P. P. B. C. , (2001). "Additional rules and group brainstorming." "47th Annual Convention of Soutwestern Psychological Association" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

52 B., C. H. P. V. L. P. P. , (2001). "Social context, feedback, and productivity illusion." "47th Annual Convention of Soutwestern Psychological Association" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

53 L, C. H. P. P. B. P. V. , (2001). "The effect of outgroup comparison in group brainstorming" "46th Annual Convention of Soutwestern Psychological Association" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

54 HAMİT, C. , (-0001). "The effects of time segmentation in idea generating groups." "108th Annual Convention of American Psychological Association," , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

55 HAMİT, C. , (-0001). "The role of collective identity in group brainstorming" "108th Annual Convention of American Psychological Association, Washington, DC, USA" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

56 B., P. V. L. C. H. L. K. L. R. E. J. . P. P. , (-0001). "Facilitator training for group brainstorming." "44th Annual Convention of Soutwestern Psychological Association" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

57 J., P. P. B. P. V. L. C. H. L. K. L. . R. E. , (-0001). "Training groups for effective brainstorming." "Fourth Annual Advanced Concepts Conference on Work Teams-Team Implementation Issues" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

58 HAMİT, C. , (-0001). "The effects of sequential and simultaneous priming in brainstorming groups." "2nd Annual Meeting of Graduate Student Research Symposium. The University of Texas at Arlington." , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

59 HAMİT, C. , (-0001). "The effects of problem presentation on brainstorming" "Annual Meeting of Graduate Student Presentations at the University of Texas at Arlington." , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

60 S., B. I. H. P. P. B. C. H. J. , (-0001). "Determining of the career interests of 8th grade students with a short interest inventory." "Career Assesment, Development, and Testing Department at UTA" , 0(0), 0-0. DOI: 0, ISSN: 0.

 • European review of social psychology

  putman, p. p. d. d. H.
  John Wiley & Sons Ltd, 1. Baskı, 0 sayfa, , 2002, ISBN: 9780471486756

 • Frontiers of Social Psychology: Group Processes

  HAMİT, p. p.
  Psychology Press: Taylor and Francis Group., 1. Baskı, 0 sayfa, , 2012, ISBN:

 • Sosyal psikoloji

  HAMİT, C.
  Lisans yayıncılık, 0. Baskı, 32767 sayfa, , 2012, ISBN: 978-605-4350-70-4

 • Psikolojiye giriş

  HAMİT, C.
  Lisans Yayıncılık., 0. Baskı, 0 sayfa, İstanbul, 2014, ISBN:

 • Encyclopedia of creativity

  HAMİT, C.
  Academic Pres, 0. Baskı, 32767 sayfa, , 2011, ISBN: 9780123750396

 • Tüketici Davranışları

  YASİN, C. H. A.
  Lisans Yayıncılık, 0. Baskı, 0 sayfa, , 2014, ISBN:

 • Davranış Bilimlerine Giriş

  HAMİT, C.
  Lisans Yayıncılık, 0. Baskı, 0 sayfa, , 2013, ISBN:

 • Neuroendocrinology and behavior

  H, K. A. C.
  In tech; open science, 0. Baskı, 0 sayfa, , 2012, ISBN: 978-953-51-0740-8

 • Yönetim bilimi

  HAMİT, C.
  Lisans Yayıncılık, 0. Baskı, 0 sayfa, İstanbul, 2013, ISBN:

 • Encyclopedia of Human Behavior

  H, P. P. B. K. J. C.
  Elsevier., 2. Baskı, 0 sayfa, , 2011, ISBN: